Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

UWAGA NIEPRZEJEZDNA DROGA WOJEWÓDZKA NR 964 W M. CZASŁAW

(odc. 070 km 1 + 380 - 1 + 750)

WYSOKIE ZAGROŻENIE PRZERWANIA CIĄGŁOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 981
PRZEZ OSUWISKO W M. KĄCLOWA

(odc. 100 km 3+890 – 3+960)

Kliknij aby zobaczyć pozostałe utrudnienia