Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Obwodnica Babic
Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu
Obwodnica Gdowa
Poprawa przejezdności przez miejscowość Gdów
Obwodnica Miechowa
Usprawnienie ruchu w obrębie miejscowości Miechów
Węzeł Mirowski
Połączenia DW780 z południową obwodnicą Krakowa
Obwodnica Oświęcimia
Połączenie miasta Oświęcim i gmin przyległych