Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Od poniedziałku 18 maja 2020 roku ulegają zmianie dotychczasowe zasady organizacji pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w zakresie przyjmowania i obsługi klientów. Możliwe będzie wejście na teren budynków ZDW w Krakowie oraz w Rejonach Dróg Wojewódzkich, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny spotkania z przedstawicielem urzędu. Strony muszą posiadać założone rękawice ochronne oraz maski zakrywające usta i nos. Każda osoba przed wejściem na teren obiektów, obowiązkowo zostanie poddana sprawdzeniu temperatury ciała.