Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zdw.krakow.pl/.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (w skrócie ZDW):

Telefon: +48 (12) 44-65-701, (12) 637-28-79

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.zdw.krakow.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-12.

Strona internetowa https://www.zdw.krakow.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZDW,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZDW.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • posiada określony atrybut <lang>,
  • większość obrazków i linków posiada opis alternatywny w atrybucie  „alt",
  • nie używa tabel to budowy szkieletu strony,
  • posiada odpowiedni kontrast  (min. 4 do 1),
  • używa list określonych i nieokreślonych do budowy elementów nawigacji,
  • używa znaczników nagłówków do budowy i podziału treści,
  • pozwala na znaczne powiększenie treści za pomocą narzędzi popularnych przeglądarek.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny o nazwie GTHST Michał Łuszcz, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 490, NIP: 818 160 84 87, Regon: 180800436, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 727 932 332

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-17.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie  do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Krzysztof Wandas,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 12 44 65 762 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl