Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)


Uwaga: Tymczasowe zakazy poruszania się po odcinkach wałów przeciwpowodziowych będących w ciągach tras rowerowych

(Kliknij aby zobaczyć szczegóły)

CEB (Bank Rozwoju Rady Europy CEB)

Inwestycje drogowo-mostowe współfinansowane ze środków Council of Europe Development Bank

 

CEB ZPORR „Budowa obwodnicy Starego Sącza”


CEB MRPO „Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze - Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech”


CEB MRPO „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz”


CEB MRPO „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina-Uście Solne ETAP I”


CEB MRPO „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu”


CEB MRPO „Modernizacja dróg woj. nr 956, 955, 967 Biertowice-Łapczyca Etap I: Modernizacja dróg woj. nr 956 Biertowice-Zembrzyce i nr 955 Sułkowice-Jawornik”


CEB MRPO „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką”


CEB Małopolska „Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice – Łapczyca”