Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II

Projekt zakłada modernizację drogi DW 958 po stronie polskiej oraz III/2311 po stronie słowackiej. Jest to kontynuacja projektów prowadzonych w czasie I naboru projektów Interreg Polska – Słowacja. Po stronie Województwa Małopolskiego realizowany jest projekt infrastrukturalny polegającym na przebudowie DW 958. Droga została zaprojektowana do parametrów drogi klasy G (droga główna), odcinkach o łącznej długości 6,271 km...

Tatry łączą

Projekt zakłada modernizację drogi DW 958 po stronie polskiej oraz III/2311 po stronie słowackiej. Jest to kontynuacja projektów prowadzonych w czasie I naboru projektów Interreg Polska – Słowacja. Po stronie Województwa Małopolskiego realizowany jest projekt infrastrukturalny polegającym na przebudowie DW 958. Droga została zaprojektowana do parametrów drogi klasy G (droga główna), odcinkach o łącznej długości 6,271 km...

Modernizacja połączenia drogowego Prešov - Bardejov - Gorlice

Projekt zakłada przebudowę DW 977 o długości 12,385 km, w tym: odc. w mieście Gorlice 1,25 km, remont istniejącej nawierzchni jezdni polegający na wymianie warstw asfaltowych, wykonanie poszerzenia jezdni na drodze wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania z DK 28 w celu wydzielenia dodatkowego pasa ruchu do skrętu, przebudowa kolidujących z poszerzeniem sieci uzbrojenia terenu, budowa chodnika o dł. 440 metrów...