Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Projekt zakłada przebudowę DW 977 o długości 12,385 km, w tym: odc. w mieście Gorlice 1,25 km, remont istniejącej nawierzchni jezdni polegający na wymianie warstw asfaltowych, wykonanie poszerzenia jezdni na drodze wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania z DK 28 w celu wydzielenia dodatkowego pasa ruchu do skrętu, przebudowa kolidujących z poszerzeniem sieci uzbrojenia terenu, budowa chodnika o dł. 440 metrów, wykonanie elementów oświetlenia i uspokojenia ruchu drogowego. Odcinek od Gładyszowa do przejścia granicznego o dł. 11,135 km, remont istniejącej nawierzchni jezdni...

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia połączeń węzłów drugo i trzeciorzędowych takich jak Rabka Zdrój, Zakopane, Nowy Targ i Jabłonka po polskiej stronie i węzłów trzeciorzędnych jak Twardoszyn i Trzciana po stronie słowackiej z drogami głównymi tj. autostradą A4 w Małopolsce i autostradą D1 w Żylińskim Kraju Samorządowym. Dzięki tej inwestycji skróci się czas dojazdu między wyżej wymienionymi miejscowościami i drogami należącymi do sieci TEN-T. Poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Realizacja projektu spowoduje wyeliminowanie „wąskiego gardła”...