Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Poprawa transgraniczności na terenie Województwa Małopolskiego i Preszowskiego Samorządowego Kraju

Projekt zakłada modernizację DW 993 i drogi II/545 o łącznej długości 5,548 km oraz dwóch obiektów mostowych w ciągu drogowym drogi II/545. W ramach modernizacji po stronie słowackiej na drodze II/545 przebudowany zostanie odcinek między miejscowościami Demjata – Raslavice o długości 2,381 km, a także dwa mosty 545-016 i 545-018 wraz z przebudową przepustów. Po stronie polskiej zostaną wyremontowane odcinki...

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Projekt zakłada modernizację dróg II/543, DW 969 oraz DP 1638K. Po stronie słowackiej będzie to modernizacja drogi II / 543 Hniezdne-Spiska Stara Wieś pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka. Po stronie polskiej zaplanowana jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Krośnica oraz DP 1638K Krośnica - Sromowce Niżne. Wszystkie polskie odcinki dróg za pośrednictwem DW 969 łączą się z drogami krajowymi...

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II

Projekt zakłada modernizację drogi DW 958 po stronie polskiej oraz III/2311 po stronie słowackiej. Jest to kontynuacja projektów prowadzonych w czasie I naboru projektów Interreg Polska – Słowacja. Po stronie Województwa Małopolskiego realizowany jest projekt infrastrukturalny polegającym na przebudowie DW 958. Droga została zaprojektowana do parametrów drogi klasy G (droga główna), odcinkach o łącznej długości 6,271 km...