Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Małopolska Karta Aglomeracyjna

Projekt Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem w Województwie Małopolskim (MKA) ma na celu stworzenie rozwiązania systemowego integrującego Szybką Kolej Aglomeracyjną (SKA) z transportem publicznym na terenie miasta Kraków oraz Tarnów, a w przyszłości (w ramach etapu nr II – realizacja w ramach RPO 2014-2020) z prywatnym transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego.

Przeprowadzona analiza uwarunkowań społeczno-ekonomicznych regionu oraz funkcji i stanu technicznego obsługującej go sieci drogowej pozwala zidentyfikować szereg potrzeb i problemów. Wyselekcjonowane zostały najważniejsze problemy, które rozwiąże realizacja planowanych inwestycji strategicznych. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich: DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz, DW 968 Lubień – Zabrzeż; DW 958 Chabówka – Zakopane, DW 957 Czarny Dunajec – Jabłonka; DW 966 Wieliczka – Tymowa i DW 965 Bochnia – Limanowa; DW 948 Oświęcim – Kęty; DW 973 Żabno – Borusowa; DW 984 Lisia Góra – granica województwa.

W Małopolsce wg szacunków PTTK jest około 5 000 km oznakowanych szlaków rowerowych. Przeważnie są to krótkie trasy, maksymalnie jednodniowe, które nie tworzą dłuższych, spójnych ciągów. Podstawową wadą tych szlaków jest fakt, że mają charakter lokalnych pętli, które nie nadają się do odbycia dłuższych, wielodniowych podroży. W większości są one nieprzejezdne rowerami z sakwami lub przyczepkami z racji utrudnień w postaci zbyt dużych pochyleń i niewłaściwej nawierzchni. Ich minusem jest także brak integracji z węzłami komunikacyjnymi oraz często słabe oznakowanie.