Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Obwodnica Wojnicza

Głównym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu jest niska dostępność komunikacyjna Wojnicza. Istotnym obszarem problemowym jest niski standard techniczny i funkcjonalny większości dróg, który wynika głównie z faktu prowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego nieprzystosowanymi do tego drogami publicznymi. Niski poziom obsługi transportu wyraża się m.in. wydłużeniem czasu podróży oraz spadkiem płynności...

Obwodnica Olkusza Etap I

Głównym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu jest niska dostępność komunikacyjna Olkusza i zła jakość powiązań komunikacyjnych w regionie. Istotnym obszarem problemowym jest niski standard techniczny i funkcjonalny większości dróg, który wynika głównie z faktu prowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego nieprzystosowanymi do tego drogami publicznymi. Niski poziom obsługi transportu wyraża się m.in. wydłużeniem czasu...

Obwodnica Gdowa Etap I

Gdów jest miejscowością dynamicznie rozwijającą się. Niewielka odległość od Aglomeracji Krakowskiej oraz stwarzanie preferencyjnych warunków dla inwestorów znacznie podnoszą atrakcyjność inwestycyjną gminy. Konsekwencją rozwoju gospodarczego jest zwiększenie się liczby użytkowników dróg. W centrum Gdowa krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: nr 966 i nr 967. Tworzą one układ komunikacyjny prowadzący do terenów...