Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Opracowane w 2009 r. na zlecenie ZDW w Krakowie „Studium Lokalizacyjno-Funkcjonalno- Ruchowe rozwoju podhalańsko-tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności miasta Zakopane” jasno określiło, iż najefektywniejszym rozwiązaniem komunikacyjnym dla regionu Podhala jest rozproszenie ruchu po istniejącej sieci drogowej, co wymagało będzie stworzenia spójnego systemu informacji drogowskazowej oraz...

Celem ogólnym planowanej inwestycji jest usprawnienie systemu transportowego na terenie Województwa Małopolskiego. Udostępnienie wszystkim użytkownikom zmodernizowanego ciągu drogowego pozwoli w efekcie na zwiększenie dostępności i atrakcyjności województwa, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, czyniąc Małopolskę znacznie bardziej przyjazną, zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów oraz...

Droga wojewódzka nr 783 tworzy połączenie północnej części województwa małopolskiego z ościennymi województwami: świętokrzyskim i śląskim oraz poprzez ciąg drogowy z DW nr 794 z Krakowskim Obszarem Metropolitarnym. Jest istotnym szlakiem komunikacyjnym pomiędzy trzema województwami – w szczególności wykorzystywanym do dystrybucji płodów rolnych z licznych w tej części województwa gospodarstw rolnych.