Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego

Opracowane w 2009 r. na zlecenie ZDW w Krakowie „Studium Lokalizacyjno-Funkcjonalno- Ruchowe rozwoju podhalańsko-tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności miasta Zakopane” jasno określiło, iż najefektywniejszym rozwiązaniem komunikacyjnym dla regionu Podhala jest rozproszenie ruchu po istniejącej sieci drogowej, co wymagało będzie stworzenia spójnego systemu informacji drogowskazowej oraz...

Modernizacja DW 977 na odcinku Tarnów - Konieczna

Celem ogólnym planowanej inwestycji jest usprawnienie systemu transportowego na terenie Województwa Małopolskiego. Udostępnienie wszystkim użytkownikom zmodernizowanego ciągu drogowego pozwoli w efekcie na zwiększenie dostępności i atrakcyjności województwa, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, czyniąc Małopolskę znacznie bardziej przyjazną, zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów oraz...

Przebudowa DW 783 na odcinku Wolbrom - Miechów

Droga wojewódzka nr 783 tworzy połączenie północnej części województwa małopolskiego z ościennymi województwami: świętokrzyskim i śląskim oraz poprzez ciąg drogowy z DW nr 794 z Krakowskim Obszarem Metropolitarnym. Jest istotnym szlakiem komunikacyjnym pomiędzy trzema województwami – w szczególności wykorzystywanym do dystrybucji płodów rolnych z licznych w tej części województwa gospodarstw rolnych.