Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Droga wojewódzka nr 783 tworzy część dużej północnej obwodnicy Krakowa. Cały ten ciąg drogowy pozwala poruszać się pomiędzy drogami krajowymi nr 7 i 94 ale przede wszystkim stanowi trakt komunikacyjny między województwem śląskim i świętokrzyskim. Problemem miejscowości zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 jest niska jakość infrastruktury transportowej spowodowanej przez zły stan techniczny nawierzchni...

Droga wojewódzka nr 967 tworząc część południowej obwodnicy Krakowa oraz łącząc drogi krajowe nr 4 i 7, a w przyszłości stanowiąc dojazd do autostrady A4 (węzeł Bochnia) ma duże znaczenie dla sprawnego transportu w centralnej części województwa małopolskiego. Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 967 determinuje zmniejszenie prędkości jazdy przez jej użytkowników. Powoduje to wydłużenie czasu przejazdu...

Projekt polega na budowie mostu nad potokiem Kluszkowianka i drogą lokalną oraz dojazdów do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Kluszkowce. Most został zaprojektowany na klasę obciążenia A, droga klasy „G”, ruch kategorii KR-4. Droga jednojezdniowa dwupasmowa, o szerokości 7 m. Istniejący most został wyburzony, a w miejscu starego mostu został wybudowany obiekt mostowy o konstrukcji stalowo - betonowej...