Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Przebudowa DW 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom

Droga wojewódzka nr 783 tworzy część dużej północnej obwodnicy Krakowa. Cały ten ciąg drogowy pozwala poruszać się pomiędzy drogami krajowymi nr 7 i 94 ale przede wszystkim stanowi trakt komunikacyjny między województwem śląskim i świętokrzyskim. Problemem miejscowości zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 jest niska jakość infrastruktury transportowej spowodowanej przez zły stan techniczny nawierzchni...

Modernizacja DW 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca Etap I

Droga wojewódzka nr 967 tworząc część południowej obwodnicy Krakowa oraz łącząc drogi krajowe nr 4 i 7, a w przyszłości stanowiąc dojazd do autostrady A4 (węzeł Bochnia) ma duże znaczenie dla sprawnego transportu w centralnej części województwa małopolskiego. Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 967 determinuje zmniejszenie prędkości jazdy przez jej użytkowników. Powoduje to wydłużenie czasu przejazdu...

Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce

Projekt polega na budowie mostu nad potokiem Kluszkowianka i drogą lokalną oraz dojazdów do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Kluszkowce. Most został zaprojektowany na klasę obciążenia A, droga klasy „G”, ruch kategorii KR-4. Droga jednojezdniowa dwupasmowa, o szerokości 7 m. Istniejący most został wyburzony, a w miejscu starego mostu został wybudowany obiekt mostowy o konstrukcji stalowo - betonowej...