Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Droga wojewódzka nr 967 Myślenice - Łapczyca tworzy część dużej południowej obwodnicy Krakowa i zawiera się w obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Cały ten ciąg drogowy pozwala się poruszać pomiędzy drogami krajowymi nr 4, 7 a w przyszłości poprawi dostęp do planowanej autostrady A4 (węzeł Bochnia). Istniejąca infrastruktura drogowa zwiększa koszty przewozów pasażerskich i towarowych, ogranicza mobilność...

Ciąg dróg wojewódzkich nr 955 i 956, tworząc część południowej obwodnicy Krakowa oraz łącząc drogi krajowe nr 7, 28 i 52, ma duże znaczenie dla sprawnego transportu w centralnej części województwa małopolskiego. Stan techniczny dróg wojewódzkich nr 955 i 956 determinował zmniejszenie prędkości jazdy przez ich użytkowników, co powodowało wydłużenie czasu przejazdu. Pogorszeniu uległa dostępność komunikacyjna terenów...

Droga wojewódzka nr 780 umożliwia dojazd do Krakowa z zachodniej części województwa małopolskiego, prowadząc ruch od granicy z województwem śląskim. Droga wojewódzka nr 780 stanowi także alternatywę dla przejazdu płatną autostradą A4. Droga woj. nr 780 stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego, bowiem stanowi połączenie z głównymi drogami województwa małopolskiego oraz śląskiego.