Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Rozbudowa DW 960 961 na odcinku Bukowina Tatrzańska - Morskie Oko

Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa drogowego na DW 960 i DW 961 oraz w gminie Bukowina Tatrzańska. Realizacja celu głównego projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia Małopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2007-2013, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. Projekt wpisuje się w założenia Osi...

Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa

Usytuowanie DW 981 wraz z jej przedłużeniem w kierunku północnym – DW 977 i DK 73, jako łącznika 4 powiatów i 3 dróg krajowych stanowi o jej strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju całej wschodniej części Małopolski. Takie usytuowanie drogi predysponuje ją do funkcji drogi regionalnej a nawet ponadregionalnej, zapewniającej dostępność komunikacyjną subregionu...

Obwodnica zachodnia Chrzanowa

Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest na ul. Śląskiej (DK 79) w km około 388+660 w odległości 600m od węzła autostradowego Byczyna, który umożliwia zjazd z DK 79 na autostradę A-4 w kierunku Krakowa oraz zjazd z autostrady A-4 na DK 79 w kierunku Jaworzna i dalej Katowic. Obwodnica kończy się na włączeniu do ul. Oświęcimskiej (DW 933) w km około 90+488. Zarówno na początku jak i na końcu odcinka przewidziano...