Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Modernizacja DW 964 Kasina - Uście Solne Etap I

Projekt zrealizowany został w Województwie Małopolskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964. Inwestycja zrealizowana została odcinkowo pomiędzy Kasiną Wielką a Wieliczką - km 0+000 do km 36+600. Realizacja projektu objęła wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji nawierzchni drogi na odcinku 33,7 km (długość przebudowanych dw. na obszarach miejskich wynosi 2,9 km, natomiast na obszarach wiejskich 30,8 km) wraz...

Modernizacja DW 957 Białka - Nowy Targ Etap I

Realizacja projektu spowodowana była koniecznością poprawy dostępności komunikacyjnej terenów zlokalizowanych wokół drogi wojewódzkiej nr 957. Droga wojewódzka nr 957 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego Podhala, bowiem właśnie ona stanowi ważne połączenie komunikacyjne dróg prowadzących do przejść granicznych oraz atrakcyjnych terenów turystycznych zlokalizowanych na południu regionu.

Modernizacja DW 980 Jurków - Biecz

Realizacja projektu spowodowana była koniecznością poprawy dostępności komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 980. Obszar ten jest specyficzny na tle całego województwa. Duża odległość od największych miast, w tym od będącej sercem województwa Aglomeracji Krakowskiej, brak jednoznacznej specjalizacji gospodarczej to główne cechy, jakie można przypisać temu obszarowi. Niestety taka charakterystyka...