Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Modernizacja DW 768 Koszyce - Brzesko Etap I

Podstawową funkcją nowego układu drogowego jest zapewnienie kierującym i podróżnym możliwość przemieszczania się w warunkach jak najbardziej bezpiecznych przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości, a więc tym samym efektywności pracy układu. Wymagania podstawowe bezpieczeństwa konstrukcji będą spełnione uwzględniając geotechniczne warunki posadowienia oraz warunki techniczne. Bezpieczeństwo użytkowników...

System zarządzania parkingiem w Palenicy Białczańskiej - obejmujący budowę systemu zarządzania ruchem drogowym wraz z uzyskaniem priorytetu dla komunikacji zbiorowej przy dojeździe do parkingu, z którego odbywa się ruch do Morskiego Oka, w tym budowa systemu internetowej rezerwacji miejsca parkingowego. System ten będzie realizowany w 2013r. przy równoczesnej przebudowie układu drogowego DW nr 960, którą wykona ZDW w Krakowie wspólnie z samorządem Powiatu Tatrzańskiego i Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Przebudowa układu drogowego nie jest elementem projektu. Ma ona na celu...

Przebudowa DW 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce

Droga wojewódzka nr 964 stanowi jedną z najdłuższych dróg wojewódzkich w Małopolsce. Droga krzyżuje się z autostradą A4, drogami krajowymi nr 4, 28 i 75, drogami wojewódzkimi nr 768, 775, 965, 966, 967 oraz 975.Należy również do jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg wojewódzkich w regionie (w 2011 r. - 238 kolizji, 49 wypadków, 3 ofiary śmiertelne). Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie szkodliwego oddziaływania ruchu drogowego...