Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły

W ramach projektu zintegrowane zostały istniejące oraz nowe systemy a także stworzona została hurtownia danych wspierana systemem GIS, co umożliwiło budowę bazy danych o infrastrukturze drogowej wykorzystywanej zarówno przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, jednostki terenowe, ale także dzięki zastosowaniu otwartych standardów, możliwym stała się pełna wymiana danych z innymi jednostkami. Stworzenie hurtowni danych gromadzącej informacje...

Droga wojewódzka 774 stanowi ważne połączenie komunikacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Realizacja projektu jest uzasadniona ze społeczno - ekonomicznego punktu widzenia i rozwiązuje istotne problemy użytkowników drogi, zarządcy drogi  oraz lokalnej społeczności. Realizacja projektu ograniczy uciążliwości związane z ruchem kołowym. Dzięki przywróceniu odpowiednich parametrów technicznych...

Głównym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu jest niska dostępność komunikacyjna Olkusza i zła jakość powiązań komunikacyjnych w regionie. Istotnym obszarem problemowym jest niski standard techniczny i funkcjonalny większości dróg, który wynika głównie z faktu prowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego nieprzystosowanymi do tego drogami publicznymi. Niski poziom obsługi transportu wyraża się m.in. wydłużeniem czasu...