Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość całkowita projektu: 17 730 570,93 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 17 730 490,41 PLN
Wartość wydatków niekwalifikowalnych: 80,52 PLN
Wartość dofinansowania EFRR: 15 070 916,85 PLN
Wartość wkładu wł. do wyd. kwalifikowanych: 2 659 573,56 PLN.

Kwota ta stanowi środki budżetu Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 01.07.2010 r.
zakończenie 30.11.2012 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Projekt polega na budowie mostu nad potokiem Kluszkowianka i drogą lokalną oraz dojazdów do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Kluszkowce. Most został zaprojektowany na klasę obciążenia A, droga klasy „G”, ruch kategorii KR-4. Droga jednojezdniowa dwupasmowa, o szerokości 7 m.

Istniejący most został wyburzony, a w miejscu starego mostu został wybudowany obiekt mostowy o konstrukcji stalowo - betonowej wykonanej w technologii VFT, belka ciągła spięta na filarach w ramę.

Długość całkowita konstrukcji wynosi 166,5 m; szerokość całkowita 12,10 m;

Na moście zaprojektowano dwa pasy ruchu o szer. po 3,5 m, chodnik dla obsługi szer. 0,9 m i chodnik dla pieszych szer. 1,5 m;

Projekt obejmuje też wykonanie modernizacji drogi nr 969 na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00 stanowiącym dojazdy do mostu. Na skrzyżowaniu z ul. Karpacką w Kluszkowcach wybudowane będzie małe rondo wraz z dojazdami do ronda w ciągu dróg lokalnych. Jako elementy zwiększające bezpieczeństwo zostaną wykonane dwie zatoki autobusowe i chodniki dla pieszych.

Cele

Poprawa dostępności transportowej terenów pomiędzy Nowym Targiem, a Nowym Sączem.

Cel bezpośredni ma zostać osiągnięty poprzez szereg celów szczegółowych przedstawionych poniżej:

 • poprawa dostępności transportowej terenów pomiędzy Nowym Targiem, a Nowym Sączem;
 • poprawa przejezdności drogą wojewódzką nr 969 na odcinku w Kluszkowcach poprzez wybudowanie mostu klasy A;
 • poprawa dostępności do dróg wyższej kategorii: do dróg krajowych nr 49 i 87;
 • poprawa jakości połączenia między Podhalem i Starym Sączem oraz Nowym Sączem;
 • poprawa jakości połączenia z drogą wojewódzką nr 968;
 • poprawa dostępności do przejścia granicznego w Niedzicy;
 • poprawa dostępności do obwodnic Starego Sącza i Podegrodzia (w budowie);
 • zwiększenie dostępności do stref turystycznych: Czorsztyn, Krościenko n/Dunajcem, Szczawnica i Łącko;
 • niższe koszty eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i pieszych;
 • skrócenie czasu przejazdu;
 • zmniejszenie emisji spalin;
 • zmniejszenie emisji hałasu i drgań;
 • zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do wód i gleby;
 • poprawa warunków działalności podmiotów gospodarczych;
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej;
 • poprawa wizerunku regionu.

Galeria