Drukuj

Tytuł projektu: „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”


Wartość całkowita projektu: 17 730 570,93 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 17 730 490,41 PLN
Wartość wydatków niekwalifikowalnych: 80,52 PLN
Wartość dofinansowania EFRR: 15 070 916,85 PLN
Wartość wkładu wł. do wyd. kwalifikowanych: 2 659 573,56 PLN.

Kwota ta stanowi środki budżetu Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 01.07.2010 r.
zakończenie 30.11.2012 r.


Projekt polega na budowie mostu nad potokiem Kluszkowianka i drogą lokalną oraz dojazdów do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Kluszkowce. Most został zaprojektowany na klasę obciążenia A, droga klasy „G”, ruch kategorii KR-4. Droga jednojezdniowa dwupasmowa, o szerokości 7 m.

Istniejący most został wyburzony, a w miejscu starego mostu został wybudowany obiekt mostowy o konstrukcji stalowo - betonowej wykonanej w technologii VFT, belka ciągła spięta na filarach w ramę.

Długość całkowita konstrukcji wynosi 166,5 m; szerokość całkowita 12,10 m;

Na moście zaprojektowano dwa pasy ruchu o szer. po 3,5 m, chodnik dla obsługi szer. 0,9 m i chodnik dla pieszych szer. 1,5 m;

Projekt obejmuje też wykonanie modernizacji drogi nr 969 na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00 stanowiącym dojazdy do mostu. Na skrzyżowaniu z ul. Karpacką w Kluszkowcach wybudowane będzie małe rondo wraz z dojazdami do ronda w ciągu dróg lokalnych. Jako elementy zwiększające bezpieczeństwo zostaną wykonane dwie zatoki autobusowe i chodniki dla pieszych.


Poprawa dostępności transportowej terenów pomiędzy Nowym Targiem, a Nowym Sączem.

Cel bezpośredni ma zostać osiągnięty poprzez szereg celów szczegółowych przedstawionych poniżej: