Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Obwodnica Zembrzyc

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Obwodnica Zembrzyc

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Projektem objęta jest budowa obejścia Zembrzyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice - Sułkowice - Zembrzyce.

Projektowana obwodnica jest drogą jednojezdniową, dwupasową, dwukierunkową, z dwoma drogami serwisowymi oraz dwoma dwupoziomowymi przejazdami gospodarczymi. Obiekt będzie drogą klasy „G" w większości o przekroju szlakowym tj. składać się będzie z jezdni o nawierzchni bitumicznej, oraz obustronnych poboczy umocnionych kruszywem, powiązany z istniejącym układem komunikacyjnym w formie skrzyżowań zwykłych, oraz dróg serwisowych na których zlokalizowane są zjazdy do przyległych działek.

W ramach projektu wybudowany zostanie most na rzece Skawa w km 0+325,00 projektowanej drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice - Sułkowice - Zembrzyce, km 42+150 rzeki Skawa. Obiekt projektowany jest jako most podwieszony, wantowy, jednopylonowy, o belkowo-płytowej konstrukcji pomostu, podwieszonej za pomocą cięgien stalowych, ukształtowanych w formie wachlarza.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze