Drukuj

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze - Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”


Szczególne położenie Małopolski aby było w pełni wykorzystane potrzebna jest znaczna poprawa infrastruktury drogowej, która pozwoli na dogodny, sprawny i bezpieczny dojazd do sąsiednich regionów – województw jak i również poprawi połączenia z południową Europą. Widoczny obecnie dynamiczny rozwój gospodarczy Małopolski wymusza rozwój połączeń transportowych, zwłaszcza drogowych gdyż stan infrastruktury transportowej jest kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost ekonomiczny oraz jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego regionu. Projekt „Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech” jest realizowany w Województwie Małopolskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933, drogi powiatowej (ul. Balińska w Chrzanowie) i gminnej (ul. Skorupki w Chrzanowie). Modernizowany ciąg drogowy przebiega przez powiaty oświęcimski (gmina Brzeszcze, Oświęcim, Chełmek) oraz chrzanowski (gmina Libiąż i Chrzanów). Droga wojewódzka nr 933 prowadzi od granicy z województwem Śląskim w m. Brzeszcze poprzez Oświęcim, Libiąż do Chrzanowa, dalej drogą gminną i powiatową do węzła autostradowego (A4) w Chrzanowie.

Projekt polega na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 933, odcinka drogi powiatowej i gminnej w Chrzanowie w kierunku autostrady A4 oraz budowie wiaduktu nad linią kolejową w m. Kroczymiech.


Zobacz zdjęcia lotnicze