Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Drogi wojewódzkie 958 i 959

PHARE CBC 2002 Polska - Słowacja Przebudowa odcinków ciągu dróg wojewódzkich Zakopane - Chochołów - granica państwa (drogi wojewódzkie 958 i 959)

Obwodnica Kęt

PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002. Rozwój Ekonomiczny Kęt (budowa obwodnicy miasta Kęty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948)