Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Informacje ogólne

PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002. Rozwój Ekonomiczny Kęt (budowa obwodnicy miasta Kęty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948)

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze