Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Celem bezpośrednim projektu jest przyspieszenie realizacji inwestycji docelowych, planowanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego. Produktem projektu będzie dokumentacja techniczna dla przedsięwzięć drogowo-mostowych. Celem bezpośrednim planowanych do wybudowania inwestycji docelowych jest zwiększona dostępność drogowa regionu oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Wybudowane inwestycje przyczynią się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz...

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych. Terenem działania ZDW jest Województwo Małopolskie. Siedzibą ZDW jest miasto Kraków, jednakże z uwagi na specyfikę zakresu realizowanych działań ZDW posiada Jednostki terenowe. Cała struktura organizacyjna została skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić optymalny...

Istniejący stan infrastruktury drogowej nie jest dostosowany do natężenia ruchu i wymaga poprawy, dotyczy to w szczególności istniejącego mostu nad rzeką Dunajec w Ostrowie który stanowi bardzo ważne połączenie autostrady A4 z tarnowskimi Mościcami. W listopadzie 2019 roku obiekt mostowy w Ostrowie został zamknięty dla samochodów, rowerzystów i pieszych. Zamknięcie mostu oznacza olbrzymie utrudnienia dla kierowców, mieszkańców, przewoźników autobusowych, służb ratunkowych oraz dla zlokalizowanych na terenie Tarnowa Zakładów Azotowych. Samochody próbujące dojechać...