Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych. Terenem działania ZDW jest Województwo Małopolskie. Siedzibą ZDW jest miasto Kraków, jednakże z uwagi na specyfikę zakresu realizowanych działań ZDW posiada Jednostki terenowe. Cała struktura organizacyjna została skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić optymalny...

Istniejący stan infrastruktury drogowej nie jest dostosowany do natężenia ruchu i wymaga poprawy, dotyczy to w szczególności istniejącego mostu nad rzeką Dunajec w Ostrowie który stanowi bardzo ważne połączenie autostrady A4 z tarnowskimi Mościcami. W listopadzie 2019 roku obiekt mostowy w Ostrowie został zamknięty dla samochodów, rowerzystów i pieszych. Zamknięcie mostu oznacza olbrzymie utrudnienia dla kierowców, mieszkańców, przewoźników autobusowych, służb ratunkowych oraz dla zlokalizowanych na terenie Tarnowa Zakładów Azotowych. Samochody próbujące dojechać...

Osuwiska planowane do zabezpieczenia w ramach przedmiotowego projektu, zlokalizowane w miejscowości Gródek nad Dunajcem, przy drodze wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Biskupice Radłowskie – Wojnicz – Zakliczyn – Dąbrowa. Osuwisko nr 1 to osuwisko skalno – zwietrzelinowe występujące na północnych stokach Koszarki. Rozpoczyna się wyraźną skarpą główną o wysokości ok. 20 m, a czołem schodzi prawie do brzegów jeziora Rożnowskiego. Powierzchnia osuwiska jest nierówna z wypukłościami, spłaszczeniami i zagłębieniami. W 2010 r. doszło do zasadniczych ruchów grawitacyjnych...