Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą główne ośrodki metropolitarne jakimi są miasta Tarnów oraz Gorlice, umożliwiając połączenie regionu tarnowskiego ze Słowacją oraz umożliwiając dostęp do dróg krajowych nr 28 i 94, a także do autostrady A4 stanowiącej element sieci transportowej TEN-T. Średniodobowe natężenie ruchu na przedmiotowej drodze w 2015 r wynosiło ponad 4800 pojazdów na dobę. Trwająca przebudowa ciągu drogowego drogi wojewódzkiej nr 977 ma na celu...

Droga wojewódzka nr 973 Busko-Zdrój - Tarnów jest arterią komunikacyjną łączącą województwo małopolskie z województwem świętokrzyskim. Droga o długości ok. 55 km stanowi bezpośrednie połączenie aglomeracji tarnowskiej w Małopolsce z uzdrowiskiem Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim. Droga stanowi ważny element w układzie komunikacyjnym obu województw łącząc drogi krajowe nr 73 i 79 na terenie woj. świętokrzyskiego z autostradą A4 w Małopolsce, stanowiącej element sieci transportowej TENT oraz tworząc sieć dróg regionalnych z drogami wojewódzkimi...

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 (sieć TEN-T), DK 28, DK 44, DK 52 oraz DW 933, ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie, usprawnionej dostępności do stref aktywności turystycznej, poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych, poprawy stopnia skomunikowania z województwem śląskim poprzez sieć dróg regionalnych, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, zwiększenia mobilności mieszkańców, poprawy komfortu podróżowania, zwiększenia atrakcyjności...