Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Obwodnica Skawiny Etap II

Droga wojewódzka nr 953 pomimo swej niewielkiej długości (18,2 km) ma duże znaczenie w sieci dróg regionalnych województwa małopolskiego. Łącząc ze sobą drogi krajowe nr 44 i 52, umożliwiając dojazd do autostrady A4 stanowiącej element sieci TEN-T, zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańcom powiatu krakowskiego i wadowickiego do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz stolicy województwa - aglomeracji krakowskiej.

Droga wojewódzka nr 968 stanowi główny regionalny szlak komunikacyjny południowej Małopolski. Droga o długości 43,7 km zapewnia połączenie ważnych ośrodków zarówno turystycznych jak i mających znaczenie ponadregionalne w południowej Małopolsce. DW 968 łączy drogę wojewódzką 969 z DK nr 28, a także drogą S7, zapewniając dostępność komunikacyjną miejscowości turystycznych jakimi są Łącko, Krościenko nad Dunajcem czy Szczawnica z siecią dróg krajowych będącymi częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień - Zabrzeż...

Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - Zdrój nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Obecny stan układu komunikacyjnego negatywnie oddziałuje na społeczeństwo oraz środowisko poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje. Wariant bezinwestycyjny przyczynia się do dalszej degradacji stanu technicznego drogi, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do przerwania ciągłości ruchu na DW 971. Brak w regionie alternatywnych dróg...