Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Droga wojewódzka nr 973 Busko-Zdrój - Tarnów jest arterią komunikacyjną łączącą województwo małopolskie z województwem świętokrzyskim. Droga o długości ok. 55 km stanowi bezpośrednie połączenie aglomeracji tarnowskiej w Małopolsce z uzdrowiskiem Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim. Droga stanowi ważny element w układzie komunikacyjnym obu województw łącząc drogi krajowe nr 73 i 79 na terenie woj. świętokrzyskiego z autostradą A4 w Małopolsce, stanowiącej element sieci transportowej TENT oraz tworząc sieć dróg regionalnych z drogami wojewódzkimi...

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 (sieć TEN-T), DK 28, DK 44, DK 52 oraz DW 933, ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie, usprawnionej dostępności do stref aktywności turystycznej, poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych, poprawy stopnia skomunikowania z województwem śląskim poprzez sieć dróg regionalnych, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, zwiększenia mobilności mieszkańców, poprawy komfortu podróżowania, zwiększenia atrakcyjności...

Obwodnica Skawiny Etap II

Droga wojewódzka nr 953 pomimo swej niewielkiej długości (18,2 km) ma duże znaczenie w sieci dróg regionalnych województwa małopolskiego. Łącząc ze sobą drogi krajowe nr 44 i 52, umożliwiając dojazd do autostrady A4 stanowiącej element sieci TEN-T, zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańcom powiatu krakowskiego i wadowickiego do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz stolicy województwa - aglomeracji krakowskiej.