Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 (sieć TEN-T), DK 28, DK 44, DK 52 oraz DW 933, ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie, usprawnionej dostępności do stref aktywności turystycznej, poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych, poprawy stopnia skomunikowania z województwem śląskim poprzez sieć dróg regionalnych, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, zwiększenia mobilności mieszkańców, poprawy komfortu podróżowania, zwiększenia atrakcyjności...

Obwodnica Skawiny Etap II

Droga wojewódzka nr 953 pomimo swej niewielkiej długości (18,2 km) ma duże znaczenie w sieci dróg regionalnych województwa małopolskiego. Łącząc ze sobą drogi krajowe nr 44 i 52, umożliwiając dojazd do autostrady A4 stanowiącej element sieci TEN-T, zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańcom powiatu krakowskiego i wadowickiego do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz stolicy województwa - aglomeracji krakowskiej.

Droga wojewódzka nr 968 stanowi główny regionalny szlak komunikacyjny południowej Małopolski. Droga o długości 43,7 km zapewnia połączenie ważnych ośrodków zarówno turystycznych jak i mających znaczenie ponadregionalne w południowej Małopolsce. DW 968 łączy drogę wojewódzką 969 z DK nr 28, a także drogą S7, zapewniając dostępność komunikacyjną miejscowości turystycznych jakimi są Łącko, Krościenko nad Dunajcem czy Szczawnica z siecią dróg krajowych będącymi częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień - Zabrzeż...