Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Gmina i miasto Wolbrom jest położona w północnej części województwa małopolskiego w odległości około 40 km od Krakowa. Wolbrom jest ośrodkiem przemysłu gumowego, drzewnego i metalowego, gmina ma także spory potencjał rolniczy i handlowy. Gmina dynamicznie rozwija się, sąsiedztwo Aglomeracji Krakowskiej oraz niewielka odległość do województwa śląskiego i świętokrzyskiego podnosi atrakcyjność inwestycyjną gminy. Na terenie gminy funkcjonuje Wolbromska Podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Część gminy Wolbrom włączona jest...

Przedmiotem projektu jest stabilizacja osuwiska zlokalizowanego w miejscowości Bieśnik, przy drodze wojewódzkiej nr 975 odc. 230 w km od 0+410 do 0+476 (zgodnie z kartą osuwiskową). Droga wojewódzka nr 975 stanowi istotny szlak komunikacyjny z północy na południe zlokalizowany w środkowej Małopolsce. Droga zapewnia dogodny dojazd do dróg krajowych nr 4 i 75, a także do węzła Wierzchosławice, stanowiącego dojazd do autostrady A4. Celem bezpośrednim (głównym) projektu, zgodnie z celem 5 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020, jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu...

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego w miejscowości Laskowa Górna, przy drodze wojewódzkiej nr 965 odc. 210 w km od 4+990 do 5+090( zgodnie z kartą osuwiskową). Droga wojewódzka nr 965 stanowi istotny szlak komunikacyjny z północy na południe zlokalizowany w środkowej Małopolsce. Droga zapewnia dogodny dojazd do dróg krajowych nr 28, 4 i 79, a także do węzła Bochnia, stanowiącego dojazd do autostrady A4. Realizacja robót budowlanych będzie polegała na zabezpieczeniu osuwiska poprzez wykonanie palisady z pali żelbetowych...