Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Rozbudowa DW 984 Lisia Góra - Nowa Jastrząbka

Przedmiotem projektu jest  rozbudowa DW 984 na łącznej długości 9 km. Droga wojewódzka nr 984 o całkowitej długości ponad 40 km stanowi istotny ciąg komunikacyjny łączący 2 województwa: małopolskie z podkarpackim na odcinku Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec. Droga 984 położona na terenie województwa małopolskiego zapewnia dostępność komunikacyjną do drogi krajowej 73 (stanowiącej główny szlak komunikacyjny na północ kraju łącząc Tarnów z Kielcami)...

Nieodpowiedni system transportowy powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Obecny stan drogi wojewódzkiej nr 957, nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Wariant bezinwestycyjny przyczynia się do dalszej degradacji stanu technicznego drogi, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do przerwania ciągłości ruchu na DW 957.

Zator jest miejscowością dynamicznie rozwijającą się. Bliskie sąsiedztwo Aglomeracji Krakowskiej i Śląskiej oraz stwarzanie korzystnych warunków dla inwestorów (tworzenie specjalnych stref aktywności ekonomicznej) znacznie podnoszą atrakcyjność inwestycyjną gminy. Gmina słynie z hodowli ryb zwłaszcza karpia królewskiego, w Zatorze odbywają się corocznie Zatorskie Dni Karpia, festiwal kulinarno-artystyczny przyciągający tłumy odwiedzających. Na terenie Zatora prężnie funkcjonuje także park zabawy i rozrywki Zatorland-Energylandia, rodzinny lunapark...