Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zator jest miejscowością dynamicznie rozwijającą się. Bliskie sąsiedztwo Aglomeracji Krakowskiej i Śląskiej oraz stwarzanie korzystnych warunków dla inwestorów (tworzenie specjalnych stref aktywności ekonomicznej) znacznie podnoszą atrakcyjność inwestycyjną gminy. Gmina słynie z hodowli ryb zwłaszcza karpia królewskiego, w Zatorze odbywają się corocznie Zatorskie Dni Karpia, festiwal kulinarno-artystyczny przyciągający tłumy odwiedzających. Na terenie Zatora prężnie funkcjonuje także park zabawy i rozrywki Zatorland-Energylandia, rodzinny lunapark...

Droga wojewódzka 965 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego powiatów bocheńskiego i limanowskiego. Stanowi ważne połączenie komunikacyjne dróg na osi północ – południe w Małopolsce umożliwiając dojazd m.in. do DK 79, DK 94 czy DK 28 oraz atrakcyjnych terenów turystycznych zlokalizowanych w środkowej Małopolsce, ponadto krzyżuje się z autostradą A4 będącą częścią Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Istniejący stan drogi wojewódzkiej nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim...

Nieodpowiedni system transportowy powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Obecny stan drogi wojewódzkiej nr 958 Chabówka – Zakopane, nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Wariant bezinwestycyjny obniża poziom i jakość życia okolicznych mieszkańców, w sposób znaczący ograniczając możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych...