Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Droga wojewódzka 965 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego powiatów bocheńskiego i limanowskiego. Stanowi ważne połączenie komunikacyjne dróg na osi północ – południe w Małopolsce umożliwiając dojazd m.in. do DK 79, DK 94 czy DK 28 oraz atrakcyjnych terenów turystycznych zlokalizowanych w środkowej Małopolsce, ponadto krzyżuje się z autostradą A4 będącą częścią Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Istniejący stan drogi wojewódzkiej nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim...

Nieodpowiedni system transportowy powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Obecny stan drogi wojewódzkiej nr 958 Chabówka – Zakopane, nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Wariant bezinwestycyjny obniża poziom i jakość życia okolicznych mieszkańców, w sposób znaczący ograniczając możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych...

Zasadność realizacji inwestycji jest podyktowana niedostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnego oraz prognozowanego natężenia ruchu pojazdów i niezapewnieniem bezpiecznych warunków korzystania z drogi przez jej użytkowników. Nowa droga zapewni wygodny dostęp do autostrady A4 (z drogi wojewódzkiej nr 969 od zachodu poprzez DK 49, od wschodu poprzez DK 75). Pozwoli to na poprawę dostępności do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, w skład której wchodzi autostrada A4. Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność...