Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Istniejący stan infrastruktury drogowej nie jest dostosowany do natężenia ruchu i wymaga poprawy, dotyczy to w szczególności istniejącego mostu nad rzeką Dunajec w Ostrowie który stanowi bardzo ważne połączenie autostrady A4 z tarnowskimi Mościcami. W listopadzie 2019 roku obiekt mostowy w Ostrowie został zamknięty dla samochodów, rowerzystów i pieszych. Zamknięcie mostu oznacza olbrzymie utrudnienia dla kierowców, mieszkańców, przewoźników autobusowych, służb ratunkowych oraz dla zlokalizowanych na terenie Tarnowa Zakładów Azotowych. Samochody próbujące dojechać...

Osuwiska planowane do zabezpieczenia w ramach przedmiotowego projektu, zlokalizowane w miejscowości Gródek nad Dunajcem, przy drodze wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Biskupice Radłowskie – Wojnicz – Zakliczyn – Dąbrowa. Osuwisko nr 1 to osuwisko skalno – zwietrzelinowe występujące na północnych stokach Koszarki. Rozpoczyna się wyraźną skarpą główną o wysokości ok. 20 m, a czołem schodzi prawie do brzegów jeziora Rożnowskiego. Powierzchnia osuwiska jest nierówna z wypukłościami, spłaszczeniami i zagłębieniami. W 2010 r. doszło do zasadniczych ruchów grawitacyjnych...

Autostrada A-4 to najdłuższa autostrada w Polsce o długości 672,75 km prowadząca z zachodu na wschód przez południową Polskę (wzdłuż Sudetów i Karpat). Należy do III Transeuropejskiego Korytarza Transportowego (TEN-T). Odcinek zlokalizowany na terenie województwa małopolskiego o długości 151 km stanowi główny ciąg komunikacyjny regionu relacji wschód-zachód łączący Małopolskę z wojewódzkim śląskim i podkarpackim. Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu z 2015 r. średniodobowe natężenie ruchu na małopolskim odcinku (węzeł Chrzanów/Byczyna – węzeł Tarnów-Północ) wynosi ponad 36,5 tys. poj./dobę.