Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Obwodnica Miechowa

Istniejące rozwiązanie komunikacyjne – przebieg drogi wojewódzkiej nr 783 w Miechowie nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Nieodpowiedni system transportowy, nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości...

Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa

Układ komunikacyjny w wariancie bezinwestycyjnym ogranicza dostępność komunikacyjną dla mieszkańców, nie ułatwia integracji społecznej i funkcjonalno-przestrzennej regionu, jest przyczyną poważnych utrudnień w ruchu tranzytowym i turystycznym. Węzeł Mirowski jest jednym z pięciu węzłów autostradowych na zachodnim odcinku obwodnicy Krakowa w ciągu A4. Droga wojewódzka nr 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) nie ma bezpośredniego...

Obwodnica Oświęcimia

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu. Projektowany odcinek obwodnicy przebiegał będzie przez północne tereny miasta i gminy Oświęcim oraz przez południowe tereny gminy Chełmek (sołectwo Bobrek). Południową granicę planowanej inwestycji stanowi skrzyżowanie (rondo) ulic: Fabrycznej (DK44), Chemików i Olszewskiego w Oświęcimiu...