Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Województwo Małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Małopolska wytwarza 7,8 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie Małopolski działalność prowadzi ponad 373 tys. podmiotów gospodarczych. Region Małopolski, jest jedynym regionem w Polsce, w którym licznie występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża siarki, gipsów, cynku i ołowiu, piaskowce oraz wapienie. W Małopolsce występują dogodne warunki dla rozwoju sektora High-Tech, Motoryzacyjnego, Turystycznego i BPO przede wszystkim...

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą główne ośrodki metropolitarne jakimi są miasta Tarnów oraz Gorlice, umożliwiając połączenie regionu tarnowskiego ze Słowacją oraz umożliwiając dostęp do dróg krajowych nr 28 i 94, a także do autostrady A4 stanowiącej element sieci transportowej TEN-T. Średniodobowe natężenie ruchu na przedmiotowej drodze w 2015 r wynosiło ponad 4800 pojazdów na dobę. Trwająca przebudowa ciągu drogowego drogi wojewódzkiej nr 977 ma na celu...

Droga wojewódzka nr 973 Busko-Zdrój - Tarnów jest arterią komunikacyjną łączącą województwo małopolskie z województwem świętokrzyskim. Droga o długości ok. 55 km stanowi bezpośrednie połączenie aglomeracji tarnowskiej w Małopolsce z uzdrowiskiem Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim. Droga stanowi ważny element w układzie komunikacyjnym obu województw łącząc drogi krajowe nr 73 i 79 na terenie woj. świętokrzyskiego z autostradą A4 w Małopolsce, stanowiącej element sieci transportowej TENT oraz tworząc sieć dróg regionalnych z drogami wojewódzkimi...