Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego w miejscowości Laskowa Górna, przy drodze wojewódzkiej nr 965 odc. 210 w km od 4+990 do 5+090( zgodnie z kartą osuwiskową). Droga wojewódzka nr 965 stanowi istotny szlak komunikacyjny z północy na południe zlokalizowany w środkowej Małopolsce. Droga zapewnia dogodny dojazd do dróg krajowych nr 28, 4 i 79, a także do węzła Bochnia, stanowiącego dojazd do autostrady A4. Realizacja robót budowlanych będzie polegała na zabezpieczeniu osuwiska poprzez wykonanie palisady z pali żelbetowych...

Droga wojewódzka nr 973 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego Małopolski. Stanowi istotne połączenie komunikacyjne między województwami Małopolskim i Świętokrzyskim, jest szlakiem dostępowym do stref aktywności gospodarczej, ponadto krzyżuje się z autostradą A4 będącą częścią Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Wzrost natężenia ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych...

Przedmiotem projektu jest  rozbudowa DW 984 na łącznej długości 9 km. Droga wojewódzka nr 984 o całkowitej długości ponad 40 km stanowi istotny ciąg komunikacyjny łączący 2 województwa: małopolskie z podkarpackim na odcinku Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec. Droga 984 położona na terenie województwa małopolskiego zapewnia dostępność komunikacyjną do drogi krajowej 73 (stanowiącej główny szlak komunikacyjny na północ kraju łącząc Tarnów z Kielcami), a także poprzez węzeł " Tarnów Północ" do autostrady A4, stanowiącej sieć TEN-T.