Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Modernizacja DW 773 Sieniczno - Wesoła

Droga wojewódzka nr 773 tworzy ciąg komunikacyjny pomiędzy gminami województwa małopolskiego (powiat krakowski i olkuski) i śląskiego (powiat będziński i tyski) łącząc aglomeracje krakowską i katowicką. Jest główną osią transportową dla gmin Sułoszowa, Skała, Iwanowice, Słomniki oraz Olkusz łącząc drogi krajowe nr 7 i 94. Stanowi ponadto część obejścia aglomeracji krakowskiej od strony północnej. Przed remontem droga wojewódzka...

Modernizacja DW 775 Słomniki - Proszowice

Droga nr 775 jest głównym ciągiem komunikacyjnym o charakterze obwodowym w stosunku do wychodzących promieniście z Krakowa dróg krajowych nr 7 Kielce - Chyżne i nr 79 Kraków - Sandomierz oraz drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice. Stanowi ona dogodny skrót dla ruchu tranzytowego jako daleka obwodnica Krakowa dla relacji z północy na wschód i południe od Krakowa. Prace modernizacyjne rozpoczęły się...

Modernizacja DW 780 Kraków - Chełmek

Głównym użytkownikami drogi wojewódzkiej nr 780 są mieszkańcy gmin zlokalizowanych w obrębie drogi. Droga stanowi również połączenie z drogami krajowymi i międzynarodowymi prowadzącymi ruch w kierunku Słowacji i Czech. Prace modernizacyjne zostały podzielone na dwa zadania. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich w Wygiełzowie (budowa ronda) i modernizacja ulic Krakowskiej i Śląskiej w Chełmku oraz drugie zadanie...