Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Modernizacja DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Wojnicz

Droga wojewódzka nr 975 stanowi ciąg komunikacyjny łączący gminy położone we wschodniej części województwa małopolskiego z ośrodkami centralnymi jak Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Nowy Sącz. Stanowi ona połączenie z siecią dróg krajowych nr 4 (stanowiącej odcinek trasy międzynarodowej E40), nr 73 i nr 75. Na terenie gmin, przez które przebiega droga wojewódzka mieszka ponad 86 tysięcy osób. Są tu obszary rolnicze oraz tereny o walorach...

Modernizacja DW 981 Zborowice - Krzyżówka - budowa wiaduktu w m. Bobowa

Zakończyła się budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Bobowej. Był w bardzo złym stanie technicznym, podobnie jak znajdujący się tuż obok przepust (pod drogą i torem kolejowym). Stara droga miała w tym miejscu 6 metrów szerokości. Pobocza ziemne. Nie było też chodników dla pieszych. Na tej samej drodze w miejscowości Florynka znajdował się trzynastometrowy most o nośności 12 ton z drewnianym pomostem, w równie...

Obwodnica Starego Sącza

Newralgicznym odcinkiem drogi jest przejazd przez centrum Starego Sącza. Obecna trasa drogi nr 969 przebiega przez obszar intensywnej zabudowy miasta, kilkakrotnie zmieniając kierunek pod kątem zbliżonym do 90 stopni. Bezpośrednie sąsiedztwo budynków, łuki poziome (czyli wąskie zakręty pod katem ok 90 stopni przy braku widoczności - - blisko położone budynki) nieodpowiadające żadnym standardom oraz zawężona jezdnia powodują, iż przejazd tym odcinkiem...