Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Modernizacja DW 977 Tarnów - Moszczenica

Celem bezpośrednim niniejszego Projektu jest poprawa stanu technicznego skrzyżowań oraz dróg, dzięki czemu poprawią się warunki bezpieczeństwa ruchu zarówno pojazdów, rowerzystów jak i pieszych.Zrealizowany Projekt umożliwi również realizację polityki władz województwa polegającej na zwiększeniu spójności systemu transportowego, poprawy przejezdności, płynności ruchu, a tym samym poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników...

Przebudowa wiaduktu kolejowego w m. Staniątki w ciągu DW 964

Przebudowa wiaduktu kolejowego w m. Staniątki w ciągu DW 964 została współfinansowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet to rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie to modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, poddziałanie infrastruktura drogowa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad...