Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Modernizacja DW 977 Tarnów - Moszczenica

Celem bezpośrednim niniejszego Projektu jest poprawa stanu technicznego skrzyżowań oraz dróg, dzięki czemu poprawią się warunki bezpieczeństwa ruchu zarówno pojazdów, rowerzystów jak i pieszych.Zrealizowany Projekt umożliwi również realizację polityki władz województwa polegającej na zwiększeniu spójności systemu transportowego, poprawy przejezdności, płynności ruchu, a tym samym poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników...

Przebudowa wiaduktu kolejowego w m. Staniątki w ciągu DW 964

Przebudowa wiaduktu kolejowego w m. Staniątki w ciągu DW 964 została współfinansowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet to rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie to modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, poddziałanie infrastruktura drogowa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad...