Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zakończyły się prace modernizacyjne drogi wojewódzkiej 780 Kraków – Chełmek.

Koszt modernizowanego odcinka od Alwernii do Chełmka – to ponad 12 milionów złotych, z czego ponad 70% sfinansowała Unia Europejska.

Zakończyły się prace modernizacyjne drogi wojewódzkiej 780 Kraków – Chełmek.

Koszt modernizowanego odcinka od Alwernii do Chełmka – to ponad 12 milionów złotych, z czego ponad 70% sfinansowała Unia Europejska.

Informacje ogólne

Droga wojewódzka nr 780 Kraków – Chełmek stanowi główny ciąg komunikacyjny (transportowy) pomiędzy gminami województwa małopolskiego i śląskiego. Łączy ze sobą miasto Kraków oraz zachodnią część województwa małopolskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym oraz terenami należącymi do Podbeskidzia.

Głównym użytkownikami drogi wojewódzkiej nr 780 są mieszkańcy gmin zlokalizowanych w obrębie drogi. Droga stanowi również połączenie z drogami krajowymi i międzynarodowymi prowadzącymi ruch w kierunku Słowacji i Czech.

Prace modernizacyjne zostały podzielone na dwa zadania. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich w Wygiełzowie (budowa ronda) i modernizacja ulic Krakowskiej i Śląskiej w Chełmku oraz drugie zadanie: modernizacja trzech odcinków drogi czyli prawie 8 kilometrów na terenie gminy Alwernia.

Istniejąca droga charakteryzowała się złym stanem technicznym nawierzchni. Widoczne były liczne spękania oraz koleiny. W wielu miejscach tworzyły się przełomy i zagłębienia, poziom nośności był poniżej normy. Zły stan techniczny powodował szereg utrudnień. Dla ruchu kołowego, jak również osobowego. Stan drogi stanowił również barierę w rozwoju dla potencjalnych i istniejących przedsiębiorców zlokalizowanych w obrębie drogi nr 780. Ponadto w związku z pobieraniem opłat za korzystanie z autostrady A4 notuje się na przedmiotowej drodze zwiększone natężenie ruchu (głownie pojazdów o dużym tonażu) i związaną z tym stałą degradację nawierzchni oraz negatywne, uciążliwe efekty odczuwalne dla mieszkańców okolicznych budynków (wstrząsy, nadmierny hałas, pęknięcia murów itd.) Ponadto droga ta stanowi jedyny dojazd do kopalni węgla „Janina”.

Prace modernizacyjne rozpoczęły się wiosna ubiegłego roku. Pierwsze zadanie zostało skończone jesienią. Natomiast na terenie gminy Alwernia zakończyły się w maju tego roku.

Zakres rzeczowy

W Chełmku została sfrezowana stara nawierzchnia, a po wykonaniu warstw bitumicznych droga została pomalowana. Remont nie ominął również chodników. Powstały też nowe. W Wygiełzowie zostało przebudowane niebezpieczne skrzyżowanie dróg wojewódzkich 780 i 781. W miejsce nieczytelnego skrzyżowania powstało rondo z chodnikami dla pieszych (oraz azylami pozwalającymi na bezpieczne oczekiwanie pomiędzy pasami). Rondo wymusza też na kierowcach zwolnienie prędkości i bezpieczny przejazd. W czasie budowy przełożone zostały poza obręb ronda sieci: teletechniczne, energetyczna, wodociągowa. Konieczne było też przesunięcie kapliczki. Na koniec sama wyspa centralna jak i otoczenie ronda zostały obsadzone krzewami, co zdecydowanie poprawia estetykę. A rondo wkomponowało się w otoczenie.

To nie koniec prac, jakie planowane są na tej drodze. Już teraz trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kolejnego etapu modernizacji.

W kolejnym etapie planowana jest budowa następnych odcinków chodników wraz z odwodnieniem oraz modernizacja istniejących, korekta lokalizacji zatok autobusowych i budowa nowych zatok, przebudowa skrzyżowań i modernizacja nawierzchni.
Tym razem prace prowadzone będą na terenie wszystkich gmin położonych wzdłuż drogi czyli Liszki, Czernichów, Alwernia, Babice, Libiąż i Chełmek. ZDW planuje, iż wszystkie prace (dokumentacyjne i drogowe) uda się przeprowadzić w latach 2007 – 2009.

Galeria