Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przełęcz Snozka (653 m n.p.m.), zwana także Krośnicką.

Góra Wdżar (767 m n.p.m.) ma historyczne znaczenie dla rozwoju turystyki w południowej Polsce. Jest to szczyt dominujący nad miejscowością Kluszkowce, położony przy drodze wojewódzkiej numer 969 Nowy Targ - Krościenko nad Dunajcem, 20 km od Nowego Targu nad przełęczą Snozka. Rozległy widok obejmuje panoramę od Wysokich Skałek w Małych Pieninach przez najwyższe tatrzańskie szczyty aż po Osobitą na zachodnim skraju Tatr.

Przełęcz Snozka (653 m n.p.m.), zwana także Krośnicką.

Góra Wdżar (767 m n.p.m.) ma historyczne znaczenie dla rozwoju turystyki w południowej Polsce. Jest to szczyt dominujący nad miejscowością Kluszkowce, położony przy drodze wojewódzkiej numer 969 Nowy Targ - Krościenko nad Dunajcem, 20 km od Nowego Targu nad przełęczą Snozka. Rozległy widok obejmuje panoramę od Wysokich Skałek w Małych Pieninach przez najwyższe tatrzańskie szczyty aż po Osobitą na zachodnim skraju Tatr.

Informacje ogólne

Widać lesiste wzniesienia Pienin Spiskich i rozległą dolinę Dunajca. Rysują się zamki w Czorsztynie i Niedzicy, strzegące ongiś granic i bezpieczeństwa podróżnych. Błyszczy w słońcu tafla jeziora, można dostrzec ujście Białki, wyznaczającej granicę między Spiszem na wschodzie a leżącym bardziej na zachód Podhalem. Tędy od niepamiętnych czasów przeprawiano się na Węgry i dalej na południe Europy. Ciągnęły karawany kupieckie i królewskie orszaki. Tędy w 1241 r. uciekał na Węgry w obawie przed Tatarami Bolesław Wstydliwy, w 1384 podróżowała królowa Jadwiga, w 1440 Władysław Warneńczyk jechał na wojnę z której nigdy nie powrócił, w 1665 uchodził przed Szwedami król Jan Kazimierz.
Oddzielająca pasmo Lubania w Gorcach od Pienin przełęcz od lat słynie wśród miłośników górskich wędrówek, a szczególnie jest znana lotniarzom i paralotniarzom. Charakterystyczna, trójkątna sylwetka szczytu widoczna jest na horyzoncie przez prawie cały czas jazdy drogą z Nowego Targu w kierunku Krościenka. Na szczyt góry Wdżar prowadzi droga przez przełęcz Snozka...

Marszałek Województwa Janusz Sepioł podpisując umowę inwestycyjną w październiku 2004 r. zaakceptował rozpoczęcie budowy pasów wolnego ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 (od km 21+207 do km 22+700) ułatwiających wjazd na przełęcz Snozka. Prace współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Droga nr 969 stanowiąc jedną z podstawowych tras transportowych południowej części Małopolski, główną oś transportową powiatu nowotarskiego oraz gmin Czorsztyn i Krościenko ma kapitalne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju gospodarczego subregionu, w którym decydujące rolę pełni turystyka.
W istniejącym układzie komunikacyjnym pojazdy samochodowe, pokonując wzniesienie przełęczy, miały ograniczone możliwości wyprzedzenia pojazdów jadących wolno (ciągniki, samochody ciężarowe itp.), co stanowiło istotne utrudnienie w ruchu.

Zakres rzeczowy

Przebudowa odcinka drogi polegała na: wzmocnieniu i wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni drogi na odcinku 1490 mb oraz dobudowie dodatkowego pasa ruchu długości 1000 mb, umożliwiającego wyprzedzanie jadących wolno pojazdów na stromym podjeździe. Po przebudowie całkowita szerokość jezdni wynosi 10,0 m i dzieli się na trzy pasy o szerokościach: 3,50 m pas ruchu w dół w kierunku Krościenka, 3,50 m pas ruchu w górę w kierunku Czorsztyna, 3,00 m pas ruchu powolnego w górę, w kierunku Czorsztyna. Po obu stronach jezdni przewidziano pobocza o szerokości 1,25 m. Ponadto zakres robót obejmował: modernizację odwodnienia (480 mb), budowę separatorów piasku i szlamów (2 szt.) oraz montaż barier energochłonnych (1100 mb).

Oddanie do użytku

W dniu 8 lipca 2005 r. nastąpiło uroczyste zakończenie inwestycji na odcinku drogi wojewódzkiej 969 prowadzącej z Nowego Sącza do Nowego Targu jako pierwszej w Polsce, która została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR. Wybudowanie pasa wolnego ruchu na Przełęczy Snozka ”nie imponuje ani wielkością ani poniesionym na nią nakładem. Ale jest bardzo ważna - niezwykle potrzebna mieszkańcom Małopolski!” - powiedział marszałek Janusz Sepioł, któremu towarzyszyli wicemarszałek Witold Śmiałek oraz członek zarządu Województwa Małopolskiego Jan Bereza.

Droga wojewódzka nr 969 stanowi jedną z podstawowych tras transportowych południowej części Małopolski, główną oś transportową powiatu nowotarskiego oraz gmin Czorsztyn i Krościenko nad Dunajcem. Do tej pory spore utrudnienia sprawiał kierowcom wjazd na przełęcz Snozka. Dzięki inwestycji, której koszty sięgnęły 3 milionów złotych, problem ten został rozwiązany.

Na przełęczy znajduje się obszerny parking dla samochodów.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze