Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zakończyła się budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Bobowej.

Wszystkie prace, również roboty mostowe i modernizacja nawierzchni drogi woj. 981 kosztowały prawie 28 milionów złotych, z czego UE dofinansowała 20 milionów zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych.

Zakończyła się budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Bobowej.

Wszystkie prace, również roboty mostowe i modernizacja nawierzchni drogi woj. 981 kosztowały prawie 28 milionów złotych, z czego UE dofinansowała 20 milionów zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych.

Informacje ogólne

W ramach Kontraktu „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice – Grybów – Krzyżówka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie od marca 2005 r do maja 2006r wybudowany został wiadukt nad torami PKP w Bobowej. Nowy wiadukt powstał w miejsce starego, ponad 100-letniego, o konstrukcji stalowej z drewnianym pomostem o długości 13,65 m., usytuowanym tak, iż jadący drogą mieli znacznie ograniczoną widoczność.

Był w bardzo złym stanie technicznym, podobnie jak znajdujący się tuż obok przepust (pod drogą i torem kolejowym). Stara droga miała w tym miejscu 6 metrów szerokości. Pobocza ziemne. Nie było też chodników dla pieszych. Na tej samej drodze w miejscowości Florynka znajdował się trzynastometrowy most o nośności 12 ton z drewnianym pomostem, w równie fatalnym stanie technicznym. To właśnie fatalny stan techniczny przesądził o konieczności ich całkowitej rozbiórki, a następnie budowy nowych obiektów. Obiekty mostowe jw. Stanowiły jedno z trzech zadań prowadzonych w ramach tego kontraktu

Budowa nowego wiaduktu została podzielona na dwa etapy. Było to konieczne, ponieważ przez cały czas trwania budowy odbywał się ruch kolejowy i drogowy. Tylko na czas budowy podtorza, ruch pociągów został chwilowo wstrzymany (przerwy kilkudniowe). Nowy obiekt ma kształt łuku o wymiarach 162 m szerokości i 10 metrów rozpiętości – na poziomie gruntu). Konstrukcja została wykonana z blachy karbowanej otulonej trzydziestocentymetrowym płaszczem żelbetowym i oparta na fundamentach. Całość przykryła warstwa ziemi i konstrukcja drogi. Nowa droga została tak zaprojektowana, by pokonując wiadukt nie jechać szybciej niż 50 km na godzinę. Jezdnia ma 7 metrów szerokości, chodnik i bezpiecznik – co daje w sumie szerokość
10 metrów.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze