Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: Projekt "Budowa obwodnicy Starego Sącza"

Ponad 57 milionów złotych kosztować będzie budowa obwodnicy Starego Sącza. Rozpoczynające się dziś prace potrwają do końca I kwartału 2008 roku. Wtedy to po nowej drodze i nowych obiektach przejadą pierwsze samochody.

Inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej ponad 36,5 miliona złotych oraz ponad 20, 5 miliona złotych ze środków samorządowych w Województwie Małopolskim.

Tytuł projektu: Projekt "Budowa obwodnicy Starego Sącza"

Ponad 57 milionów złotych kosztować będzie budowa obwodnicy Starego Sącza. Rozpoczynające się dziś prace potrwają do końca I kwartału 2008 roku. Wtedy to po nowej drodze i nowych obiektach przejadą pierwsze samochody.

Inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej ponad 36,5 miliona złotych oraz ponad 20, 5 miliona złotych ze środków samorządowych w Województwie Małopolskim.

Informacje ogólne

O konieczności budowy obwodnicy Starego Sącza mówiło się od dawna. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum zabytkowego miasta, a przede wszystkim ruchu ciężkich samochodów to jeden z powodów budowy nowej trasy.

W stanie obecnym droga wojewódzka nr 969 krzyżuje się z drogą powiatową w miejscowości Gołkowice. Na tym skrzyżowaniu droga wojewódzka skręca pod kątem 90 stopni w prawo. Bezpośrednio za skrzyżowaniem zlokalizowany jest most przez rzekę Dunajec. Obiekt został zbudowany w roku 1964. Mankamentem mostu, szczególnie odczuwalnym dla jego użytkowników, jest zbyt mała szerokość skrajni poziomej (czyli dopuszczalnej szerokości – jadące w przeciwnych kierunkach samochody maja mało miejsca na bezpieczne wymijanie, Samochody ciężarowe musze oczekiwać na to, aż jadący z przeciwka przejedzie przez most) . Na obiekcie praktycznie odbywa się ruch wahadłowy, ponieważ mijanie się samochodu ciężarowego z innymi pojazdami jest bardzo utrudnione i niebezpieczne.

Newralgicznym odcinkiem drogi jest przejazd przez centrum Starego Sącza. Obecna trasa drogi nr 969 przebiega przez obszar intensywnej zabudowy miasta, kilkakrotnie zmieniając kierunek pod kątem zbliżonym do 90 stopni. Bezpośrednie sąsiedztwo budynków, łuki poziome (czyli wąskie zakręty pod katem ok 90 stopni przy braku widoczności - - blisko położone budynki) nieodpowiadające żadnym standardom oraz zawężona jezdnia powodują, iż przejazd tym odcinkiem drogi jest bardzo uciążliwy. Szczególnie dotyczy to pojazdów ciężarowych, które w czasie pokonywania łuków zmuszone są zjeżdżać na przeciwległy pas, stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy Starego Sącza jest w pełni spójna z planami rozwoju województwa małopolskiego i miasta Stary Sącz, określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz Strategii Rozwoju Miastai Gminy Stary Sącz. W skali lokalnej realizacja projektu przyczyni się do odciążenia Starego Sącza z ruchu tranzytowego i poprawy warunków życia mieszkańców miasta, szczególnie zamieszkujących tereny przyległe do obecnej trasy drogi nr 969. W szerszym kontekście budowa obwodnicy poprawi warunki komunikacyjne na trasie z Nowego Sącza do Nowego Targu i Zakopanego, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną tego atrakcyjnego turystycznie obszaru.

Zakres rzeczowy

Projektowany zakres robót związanych z budową I etapu obwodnicy obejmuje:

 • Budowa odcinka drogi klasy GP (długość drogi 3,5 km), (droga będzie miała 7 metrów szerokości czyli pas ruchu w jednym kierunku będzie miał 3,5 metra szerokości oraz obustronnymi poboczami o szerokości 1,5 metra. Ze względu na całkowity brak dostępności drogi głównej, zaprojektowano drogi serwisowe zbierająco – rozprowadzające ruch z przyległego terenu. Będą one równocześnie ścieżkami rowerowymi.
 • Przeprawa przez Dunajec – Wybudowany zostanie most trzyprzęsłowy o długości 300 metrów. Most o konstrukcji: płyty górnej żelbetowej połączonej wykratowaniem z dwoma płytami dolnymi dodatkowo podwieszonej na pylonach za pośrednictwem want. Najdłuższe przęsło nad Dunajcem będzie miało długość około 130 metrów.
 • Wiadukty - o konstrukcji sklepionej zlokalizowane w ciągu przyszłej obwodnicy pozwolą na bezkolizyjne dwupoziomowe przekroczenie linii kolejowej i dwóch dróg do niej przyległych.
 • Planowana trasa obwodnicy przebiegać będzie od skrzyżowania drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – granica państwa z drogą wojewódzką nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz do drogi powiatowej Chełmiec-Gołkowice w miejscowości Brzezna.
 • Połączenia projektowanego odcinka obwodnicy z układem dróg istniejących zaprojektowano w postaci:
  - małego ronda z drogą powiatową
  - skrzyżowania skanalizowanego z drogą dojazdową do obiektów rekreacyjnych
  - średniego ronda z drogą krajową nr 87

Zaprojektowano układ dróg serwisowych o nawierzchni utwardzonej, szerokości 3,5 m pełniącymi funkcję ścieżek rowerowych.

Cele

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu nowosądeckiego poprzez poprawę warunków przejezdności drogą wojewódzką nr 969.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • Poprawy dostępności powiatu nowosądeckiego do dróg wyższej kategorii, o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym,
 • Poprawy połączenia regionalnego ośrodka wzrostu, jakim jest Nowy Sącz, z jego zapleczem, terenami wiejskimi, do których należy zaliczyć południowe tereny powiatu nowosądeckiego,
 • Poprawy warunków życia mieszkańców Starego Sącza, narażonych na niekorzystne oddziałanie drogi nr 969,
 • Zwiększenia roli turystyki jako czynnika rozwoju regionu,
 • Zwiększenia atrakcyjności południowej części województwa małopolskiego jako miejsca pracy i zamieszkania.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu nowosądeckiego poprzez poprawę warunków przejezdności drogą wojewódzką nr 969.Realizacja projektu przyczyni się do:- Poprawy dostępności powiatu nowosądeckiego do dróg wyższej kategorii, o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym, - Poprawy połączenia regionalnego ośrodka wzrostu, jakim jest Nowy Sącz, z jego zapleczem, terenami wiejskimi, do których należy zaliczyć południowe tereny powiatu nowosądeckiego,- Poprawy warunków życia mieszkańców Starego Sącza, narażonych na niekorzystne oddziałanie drogi nr 969,- Zwiększenia roli turystyki jako czynnika rozwoju regionu,- Zwiększenia atrakcyjności południowej części województwa małopolskiego jako miejsca pracy i zamieszkania.

Galeria