Drukuj

Tytuł projektu: Przebudowa wiaduktu kolejowego w m. Staniątki w ciągu drogi woj. nr 964

Projekt nr Z/2.12/I/1.1.1/06/09


Projekt „Przebudowa wiaduktu kolejowego w m. Staniątki w ciągu drogi woj. nr 964” został współfinansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 13.036.478,00 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6.871.507,88 PLN

Roboty budowlane były realizowane w okresie 09.12.2005 r. – 28.02.2007 r.


W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące produkty:


Realizacja projektu przyczyniła się do: