Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedmiotem niniejszego projektu jest odcinek III Wiślanej Trasy Rowerowej o długości 19,56 km zlokalizowany w powiecie Wielickim, na terenie gminy Niepołomice. WTR została wytyczona wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Podłężanki do miejscowości Drwinia (Niepołomice). Wzdłuż trasy zlokalizowane będzie jedno Miejsca Obsługi Rowerzystów w m. Niepołomice. Wiślana Trasa Rowerowa na terenie gminy Niepołomice od styku z gminą Wieliczka...

Przedmiotem niniejszego projektu jest odcinek o długości ok 96,2 km od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki, który w Mikluszowicach łączy się z trasą VeloRaba i swój bieg kończy na granicy województwa, zapewniając tym samym spójny przebieg dla całej sieci  Województwa Małopolskiego. Planowana trasa EV4 przebiega przez obszary powiatu wielickiego (gm. Niepołomice), bocheńskiego (gm. Bochnia, Rzezawa), brzeskiego (gm.Brzesko)...

Przedmiotem wniosku jest integralny odcinek EV 11 od m.Barcice do m. Wielogłowy o długości ok. 21,9 km. Obejmuje przebieg trasy przez obszary powiatu nowosądeckiego (gminy: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz oraz Chełmiec) interesujące turystycznie wśród których można wyróżnić: atrakcje przyrodnicze, obiekty zabytkowe i inne. Na trasie umiejscowiono 2 MORY. Budowa odcinka przedmiotowej trasy tworzyć będzie spójną sieć z innymi głównymi trasami rowerowymi...