Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
VeloNatura - Nowy Sącz - Wielogłowy

W ramach projektu zrealizowane zostanie także Miejsce Obsługi Rowerzystów w m. Nowy Sącz. Realizacja projektu przyczyni się do: wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów wzdłuż przebiegu trasy rowerowej. Wdrożenie projektu daje możliwość zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających walory dotychczas nie eksploatowane...

VeloRaba - Mikluszowice - Uście Solne

Przedmiotowy projekt stanowi fragment trasy VeloRaba na odcinku od m. Mikluszowice do m. Uście Solne. Jego długość to ok. 9,5 km. Zlokalizowany jest w południowej Małopolsce. Szerokość trasy wynosi od 2 do 2,5 metra (spełnia wymogi Rozporządzeniem właściwego Ministra z dn. 2.03.1999 r.). Poprzez swoją lokalizację umożliwi on użytkownikom poznanie atrakcji regionu. Trasa pomimo swojej krętości zapewnia min objazdów...

Wiślana Trasa Rowerowa - Ujście Podłężanki - Niepołomice

Przedmiotem niniejszego projektu jest odcinek III Wiślanej Trasy Rowerowej o długości 19,56 km zlokalizowany w powiecie Wielickim, na terenie gminy Niepołomice. WTR została wytyczona wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Podłężanki do miejscowości Drwinia (Niepołomice). Wzdłuż trasy zlokalizowane będzie jedno Miejsca Obsługi Rowerzystów w m. Niepołomice. Wiślana Trasa Rowerowa na terenie gminy Niepołomice od styku z gminą Wieliczka...