Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Uwaga! DW 965 w m. Laskowa nieprzejezdna w dniach 16 – 23 stycznia 2017 r. w związku z pracami związanymi ze stabilizacją osuwiska.

Wiślana Trasa Rowerowa będzie stanowić główną oś scalającą region po której turysta rowerowy będzie się mógł szybko i bezpiecznie poruszać. WTR jako produkt liniowy będzie udostępniała turystom walory krajobrazowe i krajoznawcze regionu co przyczyni się do rozwoju turystyki w województwie małopolskim. Wdrożenie projektu daje możliwość wszechstronnego zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych...

Projekt przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej zakłada wykorzystanie fragmentów istniejących szlaków rowerowych. Niezbędna jednakże jest poprawa jakości nawierzchni na większości odcinków oraz zbudowanie, a także modernizacja mostów, przebudowa skrzyżowań oraz stworzenie obiektów małej infrastruktury typu Miejsca Obsługi Rowerzystów. Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji gazów i pyłów z transportu...

Budowa trasy VeloDunajec otwiera nowe możliwości dla turystyki. Trasa rowerowa wykorzystuje wały rzeki Dunajec jako ekologiczny ciąg komunikacyjny pozbawiony ruchu samochodowego, a tym samym zapewniający zdrową rekreację w czystym środowisku. Projektowana  trasa rowerowa ma tworzyć z pozostałymi trasami spójną sieć tras przebiegających przez całe województwo, łącząc jego główne ośrodki miejskie. Trasy te są projektowane z myślą...