Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Velo Rudawa - Zabierzów - Balice

Jedną z głównych tras rowerowych wchodzących w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim jest trasa VeloRudawa Przedmiotem niniejszego projektu jest odcinek o długości ok 3,3 km od miejscowości Zabierzów do miejscowości Balice. Planowana trasa VeloRudawa obejmuje przebieg trasy przez obszary powiatu krakowskiego (gmina Zabierzów) poprzez tereny interesujące turystycznie wśród których można wyróżnić następujące...

Wiślana Trasa Rowerowa - Drwinia (Niepołomice) - Szczucin

Wiślana Trasa Rowerowa będzie stanowić główną oś scalającą region po której turysta rowerowy będzie się mógł szybko i bezpiecznie poruszać. WTR jako produkt liniowy będzie udostępniała turystom walory krajobrazowe i krajoznawcze regionu co przyczyni się do rozwoju turystyki w województwie małopolskim. Wdrożenie projektu daje możliwość wszechstronnego zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych...

Wiślana Trasa Rowerowa - Brzeszcze - Skawina

Projekt przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej zakłada wykorzystanie fragmentów istniejących szlaków rowerowych. Niezbędna jednakże jest poprawa jakości nawierzchni na większości odcinków oraz zbudowanie, a także modernizacja mostów, przebudowa skrzyżowań oraz stworzenie obiektów małej infrastruktury typu Miejsca Obsługi Rowerzystów. Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji gazów i pyłów z transportu...