Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Wiślana Trasa Rowerowa - Drwinia (Niepołomice) - Szczucin

Wiślana Trasa Rowerowa będzie stanowić główną oś scalającą region po której turysta rowerowy będzie się mógł szybko i bezpiecznie poruszać. WTR jako produkt liniowy będzie udostępniała turystom walory krajobrazowe i krajoznawcze regionu co przyczyni się do rozwoju turystyki w województwie małopolskim. Wdrożenie projektu daje możliwość wszechstronnego zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych...

Wiślana Trasa Rowerowa - Brzeszcze - Skawina

Projekt przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej zakłada wykorzystanie fragmentów istniejących szlaków rowerowych. Niezbędna jednakże jest poprawa jakości nawierzchni na większości odcinków oraz zbudowanie, a także modernizacja mostów, przebudowa skrzyżowań oraz stworzenie obiektów małej infrastruktury typu Miejsca Obsługi Rowerzystów. Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji gazów i pyłów z transportu...

Velo Dunajec - Ostrów - Biskupice Radłowskie cz.1 - Biskupice Radłowskie - Wietrzychowice cz.2

Budowa trasy VeloDunajec otwiera nowe możliwości dla turystyki. Trasa rowerowa wykorzystuje wały rzeki Dunajec jako ekologiczny ciąg komunikacyjny pozbawiony ruchu samochodowego, a tym samym zapewniający zdrową rekreację w czystym środowisku. Projektowana  trasa rowerowa ma tworzyć z pozostałymi trasami spójną sieć tras przebiegających przez całe województwo, łącząc jego główne ośrodki miejskie. Trasy te są projektowane z myślą...