Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie”

Postęp realizacji inwestycji przedstawia strona internetowa www.wezelporonin.pl

Tytuł projektu: „Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie”

Postęp realizacji inwestycji przedstawia strona internetowa www.wezelporonin.pl

Informacje ogólne

Umowa z Wykonawcą nr: 186/2016/ZDW z dn. 10.10.2016 r.

Wartość robót: 43 868 999,99 zł brutto.

Termin realizacji: 22 miesiące od daty podpisania umowy, tj. 10.08.2018 r.

Wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. – Lider, ul. Energetyczna Będzin; Eurovia Polska S.A. – Partner, ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie.

Umowa z Zarządzającym nr: 204/2016/ZDW z dn. 04.11.2016 r.

Wartość usługi: 707 250,00 zł brutto,

Termin realizacji: 23 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót i 12 miesięcy w okresie objętym gwarancją na roboty.

Wykonawca: Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest – Complex Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

Zakres rzeczowy projektu

1. Część drogowa:

 • rozbudowa drogi krajowej nr 47 na dł. 667 m,
 • rozbudowa drogi woj nr 961 na dł. 395 m,
 • rozbudowa drogi powiatowej nr 1651 na dł. 158 m,
 • przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą woj nr 761 oraz drogą powiatową DP 1651 na skrzyżowanie typu rondo,
 • przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowa dróg technologicznych do obsługi urządzeń i obiektów,
 • budowa chodników,
 • budowa ciągów pieszo – rowerowych,
 • przebudowa odwodnienia drogi,
 • budowa obiektów i objazdów tymczasowych na czas prowadzenia robót.

2. Obiekty inżynierskie:

 • most drogowy na potoku Poroniec w/c DK 47,
 • wiadukt drogowy nad DW 961 w/c DK 47,
 • most drogowy na rzece Biały Dunajec w/c DP 1651,
 • mury oporowe w.c DK 47 na odc. dł. 366m,
 • kładka dla pieszych nad DW 961,
 • przejście podziemne dla pieszych pod DK 47 i linią kolejową wraz z murami oporowymi i pochylnią dla pieszych,
 • wiadukt kolejowy,
 • tunel drogowy w/c DW 961 wraz z murami oporowymi w/c DW 961.

Cel inwestycji

Zaprojektowane rozwiązanie ma na celu połączenie przebudowywanych odcinków dróg zarówno pod względem dostępności jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Układ drogowy został tak zaprojektowany, aby zlikwidować kolizję drogi woj. nr 961 z linią kolejową nr 99 Chabówka – Zakopane poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu pod torami PKP. Poza tym zaprojektowane rozwiązanie przewiduje połączenie drogi krajowej z drogą wojewódzką oraz drogą powiatową poprzez jedno skrzyżowanie typu rondo.

W ramach realizowanej inwestycji ze względu na zły stan techniczny rozebrane zostaną i wybudowane jako nowe wszystkie obiekty inżynierskie znajdujące się w obszarze zadania.

Zaawansowanie rzeczowe robót

Roboty budowlane przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego zadania odbywają się zgodnie z harmonogramem.

W dniu 27 marca 2017 r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, ruch w ciągu drogi krajowej nr 47 odbywa się po moście objazdowym.

W dniu 02.06.2017 r. została uruchomiona tymczasowa organizacja ruchu celem rozpoczęcia robót wyburzeniowych oraz zasadniczych istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej. Przewidywany termin przywrócenia ruchu: czerwiec 2018 r.

W dniu 02.06.2017r. został dopuszczony do użytkowania Wiadukt Kolejowy WK-03. Ruch kolejowy został  przywrócony od 03.06.2017 r.