Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Dofinansowanie: 2.500.000 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.500.000 zł


Okres realizacji Projektu wynosi

rozpoczęcie: styczeń 2022 r.  
zakończenie: grudzień 2022 r.


Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 Olkusz - Trzebinia z drogą powiatową 1079K w m. Żurada.

Inwestycja zwiększy dostępność komunikacyjną do sieci dróg w województwie, wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu a także poprzez upłynnienie ruchu skróci czas podróży.