Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Inwestycje RPO

28.02.2019

Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów

Droga wojewódzka nr 973 jest istotnym elementem regionalnego systemu transportowego Małopolski. Stanowi ważne połączenie komunikacyjne między województwami Małopolskim i Świętokrzyskim, jest szlakiem dostępowym do stref

Więcej
13.09.2018

Małopolska Karta Aglomeracyjna cz.II

Województwo Małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Małopolska wytwarza 7,8 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie Małopolski

Więcej
13.09.2018

Obwodnica Tuchowa

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą główne ośrodki metropolitarne jakimi są miasta Tarnów oraz Gorlice, umożliwiając połączenie regionu tarnowskiego

Więcej
14.05.2018

Obwodnica Skawiny Etap II

Droga wojewódzka nr 953 pomimo swej niewielkiej długości (18,2 km) ma duże znaczenie w sieci dróg regionalnych województwa małopolskiego. Łącząc ze sobą drogi krajowe nr

Więcej
15.02.2018

Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój

Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica – Zdrój nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz

Więcej