Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Inwestycje RPO

19.06.2017

Obwodnica Babic

Zasadność realizacji inwestycji jest podyktowana niedostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnego oraz prognozowanego natężenia ruchu pojazdów i niezapewnieniem bezpiecznych warunków korzystania z drogi przez jej

Więcej
19.06.2017

Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz

Planując inwestycję polegającą na rozbudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 969, Beneficjent stosował się do obowiązujących założeń rozwoju sieci drogowej w regionie i dążył do zminimalizowania

Więcej
07.06.2017

Obwodnica Gdowa Etap II

Przedmiotowy Projekt jest kontynuacją ukończonego w 2014 roku pierwszego etapu obwodnicy Gdowa. Projekt „Obwodnica Gdowa ETAP I” uzyskał dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Więcej
11.05.2017

Obwodnica Skały

Istniejące rozwiązanie komunikacyjne – przebieg dróg wojewódzkich nr 794 i 773 w Skale nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo

Więcej
18.08.2016

Obwodnica Miechowa

Istniejące rozwiązanie komunikacyjne – przebieg drogi wojewódzkiej nr 783 w Miechowie nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych

Więcej
12.11.2015

Obwodnica Oświęcimia

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu. Projektowany odcinek

Więcej