Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 8
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-2-34/2020 . Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
2 RDWT-271-2-43/20 „Zbieranie śmieci z rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich z... usługi
3 RDWT-271-2-40/20 Usługa utrzymania czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
4 RDWT-271-2-36/20 „Termomodernizacja dachu w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-61/20 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-60/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-62/20 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oraz aktualizacja... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-59/20 Wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego... usługi
Strona 1 z 1