Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
14.09.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 89 położonego w miejscowości Kępa Bogumiłowicka wraz z oceną konstrukcji w aspekcie możliwości przeniesienia go w inne miejsce.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-59/20
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 26.08.2020 r.
Numer umowy: 149/2020/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych - Naczelana Organizacja Techniczna ul. F. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków
Przedmiot umowy: Wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 89 położonego w miejscowości Kępa Bogumiłowicka wraz z oceną konstrukcji w aspekcie możliwości przeniesienia go w inne miejsce.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych