Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Aby skorzystać z możliwości złożenia wniosku w postaci elektronicznej niezbędne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl

Następnie klikamy na link z opisem procedury „Zajmowanie pasa drogowego”: Kliknij tutaj

Pierwszym krokiem jest pobranie i wypełnienie właściwego wniosku, następnie klikamy przycisk „przejdź do formularza” o nazwie „Zajmowanie pasa drogowego”

Rozpocznie się tworzenie dokumentu do wysłania, w treści klikamy na przycisk „załącz z dysku” i dodajemy uprzednio przygotowane załączniki spakowane do formatu zip. Tak przygotowany dokument podpisujemy profilem zaufanym lub certyfikatem. Po wysłaniu zostanie wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej można przesłać do Urzędu jedynie korespondencję podpisaną profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.